Kerkuilen in onze kerk

Ook vorig jaar (2023) was er weer een geslaagd broedgeval van Kerkuilen in onze kerk. Er hangt al jaren een nestkast voor deze prachtige uilen.

Dit voorjaar was het, na de intensieve vernieuwing van het dak van het kerkje en de toren, toch wel even bang afwachten of deze verstoring niet doorslaggevend geweest zou zijn.

Ondanks deze werken en het feit dat er vorig seizoen veel takken (aangevoerd door kauwen) de toegang tot de kast bijna helemaal versperden, zijn de uilen er toch in geslaagd hun nestplaats in te nemen en met succes dus. In samenwerking met de “Natuurpunt Kerkuilen werkgroep” proberen we ook elk jaar de jongen voor het uitvliegen te ringen om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Dit jaar is dit echter niet gebeurd gezien de risico’s van de vogelgriep die op dat moment (Juni 2023) welig tierde te groot waren.

Op de foto zie je een volwassen vogel (links) met een jonge vogel die nog steeds met muizen gevoed werd.

tekst en foto: © Filip De Vos