Millegem

De Kerk

Het kerkje van Millegem werd gebouwd tussen de 13de en 16de eeuw. De toren dateert uit de 13de eeuw.

De kerk brandde in 1608 gedeeltelijk af, en werd herbouwd. In 1684 werd het schip van de kerk afgebroken en vanuit de fundamenten geheel heropgebouwd. Het originele grondplan van de kerk is eenvoudig, met 2 zijaltaren (waaronder 1 Maria altaar), en 2 smalle zijbeuken. De kerk heeft eenvoudige ramen in loodglas en een tongewelf.

In 1720 werden voor de kerk van Millegem drie – op doek geschilderde – antependia vervaardigd en twee jaar later maakte men voor de kerk van Millegem twee processiekruisen in koper, deze zijn thans nog in het kerkje aanwezig. Rond die zelfde tijd werd ook een biechtstoel geplaatst.

Het 17e eeuwse hoofdaltaar werd in 1995 gerestaureerd. Het heeft een schilderij met de afbeelding van de Hemelvaart van Maria. Dit schilderij is een kopie naar een origineel van Rubens en werd ook reeds in de 17e eeuw geschilderd. Het altaar werd slechts einde van de 18e eeuw in de kerk van Millegem geplaatst.

Tegen de buitenkant van het koor staat een 16e eeuwse calvarie. Deze werd eveneens slechts einde 18e eeuw in Millegem geplaatst. Bij de restauratie van deze beeldengroep in 1989 werden de originele beelden binnen in de kerk gebracht, links op het koor. Buiten werden polyesther kopieën aangebracht.

Tijdens de Franse Omwenteling worden de twee klokken uit de toren weggehaald, doch in 1805 schenkt de weduwe van baron Carolus Jan Baptist de Gilman de Zevenbergen een nieuwe klok voor de kerk van Millegem. Dit klokje overleefde de oorlogen 1914-18 en 1940-45. Om onbekende redenen is de klok van de kerk ook niet opgevorderd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle andere klokken uit de streek zijn hierdoor na de Tweede Wereldoorlog vervangen geweest.

In 1805 werd het kerkje als parochiekerk gesloten, doch in 1953 – op aanvraag van de buurtbewoners – is het kerkje opnieuw opengesteld voor de wekelijkse eredienst.

In 1837 werd een nieuw orgel in de kerk van Ranst geplaatst en het oude orgel werd toen vanuit Ranst naar Millegem overgebracht. Dit orgel was in 1713 gebouwd door de befaamde orgelbouwer Carolus DILLEN uit Mechelen. Het wordt aangeblazen door een drievoudige met de hand bediende blaasbalg.

Door het Koninklijk Besluit van 20 maart 1935 werd de kerk van Millegem – dus ook inbegrepen het orgel – als monument geklasseerd. Vele kenners noemden dit orgel een historisch zeer waardevol instrument. Eind 2002 werd door de Kerkfabriek een aanbesteding gedaan voor de restauratie van dit orgel. Mei 2006 werd dit na vele decenia terug bespeelbaar.

In het kerkje bevinden zich nog 18 oude grafstenen uit de 17e en 18e eeuw, waarvan verscheidene met een ploeg versierd zijn. Het kerkhof rond de kerk bleef nog tot 1932 in gebruik om de bewoners van het gehucht Millegem die dat wensten te begraven.

In 1980 werd een VZW “De Millegemvrienden” opgericht met als doel : het verlenen van financiлle en materiлle steun aan het kerkje van Millegem – Ranst, als kerkgebouw en historisch monument.

Kaart

Millegem

Millegem is een gehucht in de deelgemeente Ranst. Het oude grondgebied van het gehucht strekt zich uit over delen van Boechout (Vremde), en Ranst (Ranst). (bron: Wikipedia)

Millegem werd reeds vermeld in 1202. De parochie Millegem strekte zich uit over het grondgebied van de gemeenten Ranst en Vremde, doch werd in 1805 als parochie afgeschaft. Het kerkje viel juist binnen de grens van de gemeente Ranst en werd van toen als hulpkapel door de pastoor van Ranst bediend.